Pro věřitele | MM Credit s.r.o.
Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.mmcredit.cz/www/wp-includes/plugin.php on line 571

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.mmcredit.cz/www/wp-includes/plugin.php on line 571

Pro věřitele

Nezbytné formality

Než začneme spolupracovat, je třeba splnit několik podmínek, které nám ukládá český právní řád. Zejména se jedná o zákony č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník v platném znění a zákon č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v platném znění.

Pro poskytování služeb inkasa nebo správy pohledávek je ve smyslu § 566 – 576 Obchodního zákoníku vyžadováno uzavření písemné mandátní smlouvy a udělení plné moci, která bude opravňovat naši společnost k jednání s dlužníky (vzor smlouvy si můžete stáhnout zde – odkaz).

Podklady pro vstupní jednání

Pro vstupní jednání potřebujete:

  • platný doklad totožnosti
  • podklady k obchodnímu případu, zejména smlouvu, ze které vyplývá váš nárok, pokladní doklady, faktury, bankovní výpisy, upomínky dlužníkovi, opis emailové korespondence. Vezměte vše, co k případu máte, my si vybereme relevantní doklady. Doklady přineste v originále, my si je naskenujeme a hned vám je vrátíme.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů našich klientů i jejich dlužníků je pro nás samozřejmou každodenní záležitostí. Osobní údaje klientů i dlužníků máme „pod zámkem“ a pro zacházení s těmito údaji máme přísná vnitřní pravidla. Naše firma je dobrovolně registrovaná u Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), číslo registrace 00019685.

Exekuční řízení

Máte – li pravomocný platební rozkaz nebo rozsudek, přijďte se k nám zdarma poradit. Doporučíme vám další postup a vybereme správného exekutora.

Sekundární inkaso

Převezmeme případy vrácené jinou agenturou jako nerealizovatelné a aplikujeme na ně naše osvědčené inkasní metody. Praxe ukázala, že i na těchto případech jsme schopni dosahovat vynikajících výsledků.