Všeobecné informace | MM Credit s.r.o.
Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.mmcredit.cz/www/wp-includes/plugin.php on line 571

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /www/doc/www.mmcredit.cz/www/wp-includes/plugin.php on line 571

Všeobecné informace

Mimosoudní inkaso pohledávek

Inkaso pohledávek se provádí na základě písemné mandátní smlouvy a udělené plné moci (vzor smlouvy si můžete stáhnout zde – odkaz). Zabýváme se zejména pohledávkami, které ještě nebyly vymáhány soudní cestou a zároveň nejsou promlčené. Mandátní smlouva může být uzavřena na zkušební dobu. Nenutíme Vás k trvalému závazku! Předejte nám Vaše pohledávky a ověřte si, jak budeme úspěšní. Pokud budete s výsledky spokojeni, můžeme přistoupit k navázání dlouhodobé spolupráce.

Metody inkasa pohledávek

Úspěšné inkaso pohledávky spočívá v propracované kombinaci písemných urgencí, telefonického kontaktu a osobních návštěv. Výsledkem je buď jednorázová úhrada dlužné částky, všestranně akceptovatelný splátkový kalendář, na jehož plnění důsledně dohlížíme, či zajištění dluhu formou směnky, notářským nebo exekutorským zápisem s přímou vykonatelností nebo jiným nástrojem, který značně urychlí případný soudní spor.

Úspěšnost inkasa pohledávek

Úspěšnost inkasa pohledávek je významně ovlivněna třemi základními faktory, a to stářím pohledávky, její výší a dobou, po kterou je ve správě naší společnosti. Obecně lze říci, že nejrychleji vymahatelné jsou pohledávky do 50.000,- Kč, které jsou do inkasního procesu předány nejpozději 90 dnů od jejich splatnosti. Samozřejmě se s plným nasazením věnujeme i všem ostatním pohledávkám. Jejich inkasní proces však obvykle vyžaduje delší časové období.

Soudní inkaso – elektronický platební rozkaz

Předáte nám Vaši pohledávku se všemi dostupnými podklady. Zajistíme přípravu a podání žaloby, budeme Vás zastupovat při projednávání případu a zajistíme vydání elektronického platebního rozkazu či rozsudku. Výhodou elektronického platebního rozkazu je rychlost, přehlednost a poloviční soudní poplatky než u běžné žaloby. Vzhledem k počtu takto zpracovávaných případů si můžeme dovolit velmi nízké ceny, které nám za tuto službu zaplatíte.